Arbetsmarknadsministerns avgång och gärningar

Moderaten och arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin avgick i onsdags efter frågor från Aftonbladet om ett påstått sexköp. Han är knappast saknad av de hundratusentals som under hans tid tvingats ut i arbetslöshet, fått a-kasseavgiften höjd eller av dem som drillats av jobbcoacher i ”frigörande målning”.

Det var i tisdags som Aftonbladets reporter Mattias Carlsson konfronterade Sven Otto Littorin med frågor om denne köpt sex. Ministern svarade att han inte alls kommenterar sådana frågor. Då ställer reportern istället frågan om han dementerar, varpå Littorin är helt tyst.

16 timmar senare, efter en presskonferens där inga frågor tillåts, avgår ministern. Som skäl anger han en besvärlig vårdnadstvist som hårdbevakats av media.

Aftonbladets uppgifter om det påstådda sexköpet kommer direkt från den kvinna Sven Otto Littorin ska ha köpt sex utav. Hon berättar hur den tidigare ministern tog kontakt via internet under pseudonymen ”Peter”, och att köpet ska ha skett under valrörelsen hösten 2006, det vill säga strax innan Littorin tillträdde som arbetsmarknadsminister.

Vad hann då Sven Otto Littorin med under sin tid som arbetsmarknadsminister?

Låt oss passa på att göra en kort resumé. Det finns flera saker Sven Otto Littorin bör bli ihågkommen för.

Efter ett knappt år som arbetsmarknadsminister uppdagades att Littorins examen i business administration i USA kom från ett bluffuniversitet, Fairfax university. Där ska enligt Aftonbladet alla elever som betalar en avgift och pluggar på distans får sitt examensdiplom skickat med posten. Universitetet blev så ökänt att man år 2000 förlorade rätten att utdela akademiska examina. Redan här borde Littorin ha avsatts, men han klarade sig kvar (till skillnad från sina tidigare – också fuskande – kvinnliga ministerkollegor Cecilia Stegö Chiló och Maria Borelius).

Fördubblad arbetslöshet
Om vi tittar på en arbetsmarknadsministers egentliga uppgift, det vill säga arbetsmarknaden ser facit ut så här:

Under Sven Otto Littorins tid som arbetsmarknadsminister så har arbetslöshetssiffrorna ökat dramatiskt, ja nästan fördubblats. Den öppna arbetslösheten har ökat från 4,6 procent av arbetskraften i oktober 2006 till 8,8 procent eller till cirka 430 000 personer till dags dato. För närvarande är ungefär 220 000 personer fler arbetslösa jämfört med när han tillträdde i oktober 2006. Ungdomsarbetslösheten har nästan tredubblats. Detta borde varit skäl nog för Littorins avgång.

Givetvis spelar det faktum att kapitalismen befinner sig i en av dess svåraste ekonomiska perioder någonsin en stor roll i sammanhanget. En stor del av arbetslösheten ligger i den internationella konjunkturen. Men Sven Otto Littorin har också haft mycket makt över alla arbetares liv.

”Jobbcoacher”
För att skapa jobb som inte finns har Littorin satsat tre miljarder på så kallade jobbcoacher. Deras uppgift: gör de arbetslösa ”bättre på att söka jobb”. Efter att Aftonbladet gjort en granskning av tio procent av de kontrakterade jobbcoachingbolagen visade det sig i november 2009 att en stor del av dem använder terapimetoder som hypnos, healing och NLP. En av coacherna använde sig av ”frigörande måleri”. Efter detta monumentala spektakel, som endast skapade jobb till de så kallade coacherna, borde kraven gjorts höga på Littorins avgång.

Höjd a-kasseavgift
Den mot arbetarklassen hårdaste sparken har ändå utgjorts av höjningen av a-kasseavgiften. Sven Otto Littorin höjde 2006 avgiften för vissa grupper med så mycket som 300 kronor per månad. Som en konsekvens lämnade på kort tid nära en halv miljon medlemmar fackföreningarna.

Därefter försökte Littorin få igenom ett förslag om en obligatorisk a-kassa, givetvis med motiveringen att så många nu stod utan arbetslöshetsförsäkring. Förslaget fick dock slängas efter massiv kritik. Planen var alltför uppenbar. Genom att tvångsansluta alla till a-kassan minskar anledningen för många också att vara med i facket. En sådan reform skulle med all sannolikhet vara ett dödligt slag mot den nuvarande arbetsmarknadsmodellen där hög organisationsgrad i fackföreningarna är en grundbult.

Det fanns tillräckligt med skäl för att Littorin skulle blivit avsatt. Nu gick det alltså så långt att hans privata förflutna hann ikapp honom.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *