Ett, två, flera Lagena…

Ett genomgående tema i Frances Tuuloskorpis föredrag på Förbundets Arbetarsolidaritets möte den 26 september, var behovet av fler öppna strider på arbetsplatserna. Här följer en kortare krönika av Frances på samma tema.

Lagena-arbetarnas strid har, effektivare än tusen upprop och motioner, satt frågan om bemanningsföretagen på dagordningen inför kommande kollektivavtalsförhandlingar. Det finns en stark press på våra förhandlare att ta tag i frågan.

Men räcker det? Liknande provokationer som de Lagena-arbetarna reagerade emot, utspelas på säkert tiotusen arbetsplatser just idag. Arbetsgivarna sparkar folk som behövs. De hanterar turordning och återanställningar på ett oförskämt sätt. Osäkra anställningar och bemanningsfirmor är strategi.

Tiotusen arbetsplatser. Om man på en av dessa tar strid, och på 9999 arbetsplatser inte gör det – då sitter arbetsgivarna rätt säkert i båten i alla fall.
Tänk er att det hände saker liknande dem på Lagena på två arbetsplatser till. Då skulle det redan vara en trend. Arbetsgivare skulle förstå att de inte kan fortsätta på den inslagna vägen utan att det kostar dem en enda krona eller sömnlös natt.

Vi behöver ett, två, flera Lagena. Tänk er att man satte sig på tio ställen. Bara det skulle förändra styrkeförhållandena i frågan något enormt. Tänk er att det hände på hundra ställen. Tusen? Försök se det framför er.

Menar jag att vi ska strejka överallt? Ja, det vore fanimig motiverat så som det ser ut på jobben idag. Men det är ingen idé att gå ut med en sådan uppmaning. Jag vill bara säga att vi måste försöka orka bry oss, aktivt och kollektivt, på jobbet. Kräv att deltidaren får heltid och att timmisen får en riktig anställning. För ett himla liv när bemanningen pressas ner.
Gör vi det så kommer det också, här och var, att bli öppna strider som den på Lagena.

Vi kan se på våra egna arbetskamrater – fasta och tillfälliga – som vi ser på Lagena-arbetarna. Som ett gäng som kan hålla ihop och kämpa tillsammans. Ett, två, flera!

Frances Tuuloskorpi

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *