Strejken är ett faktum

Göteborgs Hamn vägrar fortfarande att förhandla med Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 i Göteborg. Företaget har under veckan skickat ett brev till fackföreningen, där man hävdar att man agerar helt i enlighet med MBL, och istället tänker hyra in strejkbrytare.

Att Göteborgs Hamn hävdar att de agerar helt i enlighet med MBL och därför inte tänker eller behöver förhandla. Hamnarbetarförbundet anser att företagets utspel är rent nonsens. Ingen svensk lag begränsar en arbetsköpares möjligheter att förhandla med en majoritetsfackförening. Lagen utgör uppenbarligen heller inget hinder för andra hamnarbetsgivare runtom i Sverige och den har inte tidigare hindrat ett konstruktivt förhandlingsklimat innanför hamngrindarna i Göteborg. Göteborgs Hamns agerande äventyrar hela hamnverksamheten i sitt försök att utestänga en facklig lokalorganisation med över 700 medlemmar, som man uppfattar som obekväm.

Göteborgs Hamn AB har också antytt för Hamn4an att man inte tänker respektera fackets varsel om stridsåtgärder. Fackföreningen har varslat om total övertids- och nyanställningsblockad samt strejk, men arbetsgivaren tror sig kunna hålla verksamheten igång med hjälp av svartfötter, i form av inhyrd personal och timanställda blixtarbetare. Strejkande ska också utestängas från arbetsplatsen.

Om företaget agerar arbetarfientligt genom blockadbryteri kommer det att få konsekvenser. Sedan tidigare finns en gällande stridsåtgärd inom Göteborgs Hamn mot användning av inhyrd bemanningspersonal som inte sanktionerats av Hamn4an. Allt gods som extern personal befattar sig med blockeras under sex timmar. Vidare kommer utnyttjande av svartfötter ombord på fartyg leda till ytterligare blockadvarsel i bestraffningssyfte, riktade mot det specifika fartyget vid framtida anlöp.

– Vi var närmare 200 man på vårt informationsmötet i hamnen idag. Medlemmarna är beredda att genomföra stridsåtgärden fullt ut. Företagets utspel om att använda svartfötter uppfattades som en ytterligare provokation, så nu kommer vi att sätta ihop strejkvaktsscheman, avslutar Erik Helgesson, ledamot i Hamn4ans styrelse.

En viktig fråga blir hur Transorts medlemmar väljer att agera. Hamnarbetarförbundet anser att i rådande situation är jobben blockerade och att god sed på arbetsmarknaden kräver att Transports medlemmar inte befattar sig med dem. Hur Transport förhåller sig till strejken visar sig först under måndagen. Antingen är men med eller emot. Väljer de att springa arbetsköparnas ärrenden skall de behandla som de svartfötter de visat sig vara.

Idag är det hamnarbetarna och Svenska Hamnarbetarförbundet som måste slåss för sin demokratiska rätt som majoritetsfack att representera sina medlemmar. Detta är inte bara en attack mot kamrater i Göteborgs Hamn utan också en attack på arbetarklassen som helhet. Nu är det dags att visa solidaritet med de kämpande kamraterna. Nästa gång kan det vara du eller jag som är i behov av stöd.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *