Tal vid stödmanifestation för Stockholms sopgubbar

Förbundsordförande Sebastian Karlssons tal på manifestationen till stöd för Stockholms sopgubbar 12/8

Hej. Jag heter Sebastian Karlsson och kommer från Norrköping. Anledningen till att jag står här framme och talar idag är att att jag är ordförande för förbundet Arbetarsolidaritet och att vi, med pengar från vår stridsfond i botten, tagit initiativ till den insamling för Stockholms sopgubbar som ni säkert sett i sociala medier eller läst om i olika tidningar.

Insamlingen pågår fortfarande och syftar till att hjälpa sopgubbarna med de kostnader som uppstår i och med deras rakryggade agerande gentemot RenoNordens löne- och villkorsdumpning. Just nu är insamlingsmålet 200 000 kr med cirka 170 000 kr insamlade. Ni kommer säkert se några av oss gå omkring med bössor och skramla här.

Förutom att uppmana alla här att stödja sopgubbarna på alla sätt de kan så skulle jag vilja ta tillfället i akt och rikta ett tack till Stockholms sopgubbar med familjer för det ni gör och går igenom, för hur det inspirerar andra arbetare runtom i landet att organisera oss och gemensamt agera mot problemen på våra arbetsplatser. Tack!

Stöd Stockholms sopgubbar – sätt stopp för RenoNorden!

Insamling: Stockholms sophämtare behöver vår hjälp

Pressmeddelande 2017-07-13

Sophämtarna på Reno Norden strejkar vilt just nu och har precis sagt upp sig, sophämtare på Liselotte Lööf strejkar också. Arbetsköparna hotar med skadestånd och böter, men sophämtarna håller ihop trots detta. Arbetare som håller ihop kan på riktigt förbättra arbetsplatser och förhindra lönedumpning och usla villkor. Vi står med sophämtarna, de behöver allas stöd och hjälp.

Vi i Förbundet Arbetarsolidaritet har startat en insamling till sopåkarna. Dessa pengar kommer gå oavkortat till sophämtarna för att betala eventuella böter, skadestånd, uteblivna löner eller vad de nu än skulle behöva medlen till. Vi har inledningsvis lagt 20 000 kr som grund för denna insamling från vår stridsfond och kommer att skjuta till ytterligare medel i takt med att donationerna kommer in.

Sophämtarna vill förhindra att deras löner blir sänkta med upp till 10 000 kr i månaden. Arbetsköparna vill ha en inventering av de nycklar och koder som går till portar och soprum, något som sopåkarna motsatt sig då de själva fått arbeta sig till de kunskaperna och då de inte vill bli utbytta med billigare arbetskraft. De har sagt ifrån om detta förut och då bestämdes det, enligt fackföreningen, att de inte ska behöva hjälpa till med inventering utan ersättning eller motprestation. Det gick inte arbetsköparen med på.

Sophämtarnas krav nu är helt enkelt att deras löner inte ska sänkas, att de inte ska tvingas lämna ut information om nycklarna, att arbetsbördan inte ökar, att de inte ska bli stämda och att alla ska få behålla jobben.
Denna konflikt är viktig för alla arbetare. Om vi tillåter arbetsköpare att sänka löner så drastiskt så kommer det att bli ringar på vattnet. Det som dessa företag och Stockholms stad gör är att helt ignorera arbetarnas villkor och vad de kämpat för. Vi står alla med varandra när det kommer till arbetarklassen, vill de slänga ett 60-tal arbetare som är en viktig del i samhället under bussen så slänger de oss alla under bussen. Skattepengar ska inte gå till företag som Reno Norden så att de kan ta ut vinst till sig själva och aktieägarna. Det ska gå till att utföra jobbet, något som Reno Norden inte gör nu genom att låta Stockholm svämmas över av sopor. Det är viktigt att vi alla ser oss som en del av det här och att vi alla gör det vi kan.

Förbundet Arbetarsolidaritet – i solidaritet med Stockholms sopgubbar!

Swish: 123 699 29 52
Bankgiro: 418-6482

Kontaktperson:
Sebastian Karlsson
Förbundsordförande

E-post: info@arbetarsolidaritet.org

Insamling till Stockholms sopåkare

Sopåkarna i Stockholm är ett föredöme för hela den svenska arbetarklassen när de nu strejkar mot företagets planer på lönesänkningar. Nu hotas de av strejkböter, skadestånd och i värsta fall avsked. Med anledning av detta startar vi en insamling som går oavkortat till de stridbara sopåkarna.

Med detta vill vi visa solidaritet och minska de eventuella ekonomiska skador som kan komma att drabba de strejkande. Förbundet lägger in en grundplåt på 20 000 kronor. Stöd sopåkarna du också genom ett stort eller litet bidrag!

Swish: 123 699 29 52
Bankgiro: 418-6482

Följ utvecklingen på vår facebooksida.

Stöduttalande till Hamnarbetareförbundet

Förbundet Arbetarsolidaritet vill härmed rikta vårt helhjärtade stöd till hamnarbetarna i Göteborgs hamn och för de krav och stridsåtgärder Hamnarbetarförbundet riktat mot arbetsköparen APM Terminals Gothenburg.

Vi ser med ilska och bestörtning på de repressiva åtgärder arbetsköparen vidtagit för att försvåra för det starka och medvetna hamnarbetarkollektivet i Göteborgs hamn. Detta bland annat genom en generell ovilja att erkänna organisationen de berörda arbetarna valt att organisera sig i, samt avsiktligt försvårande av deras arbetsmiljöarbete och nu även medelst påtryckningar mot förtroendevalda genom indragande av betald facklig tid.
I kölvattnet av detta ser vi också högljudda utspel från arbetsköparorganisationer där strejk- och föreningsrätten attackeras i grunden.

Förbundet Arbetarsolidaritet har satt över en summa pengar som konfliktstöd till de kämpande hamnarbetarna, och kommer noga att följa och rapportera om hur kampen fortlöper.

Fortsätt kämpa!

På förbundsstyrelsens uppdrag,

Sebastian Karlsson
Ordförande
Förbundet Arbetarsolidaritet

Vill du stödja hamnarbetarnas kamp?

– Gå in på Stöd hamnarbetarna i Göteborg och sprid deras aktuella material https://www.facebook.com/groups/112615883700/

– Sätt in pengar på deras konto: bankgiro 177-9750 (märk bidraget med Konfliktstöd 2016).

Stöduttalande till skånska barnmorskor och sjuksköterskor

Förbundet Arbetarsolidaritet vill härmed uttrycka vårt fulla stöd till de barnsjuksköterskor i Helsingborg och barnmorskor i Malmö som under hösten sagt upp sig i protest mot åtstramningar och den orimliga arbetsbörda de påtvingas.

Det är skamligt att de som arbetar inom vården inte bereds rimliga arbetsvillkor och de resurser som behövs för att såväl orka med sina egna arbeten som att kunna ge en god vård åt patienterna. Samtidigt är det en självklar följd av den effektiviseringshets och besparingspolitik som så länge tyvärr har präglat vård- och omsorgssektorerna. Just därför är denna typ av protester och försök till motstånd så viktiga att stödja och uppmuntra, och låt oss hoppas att sjukvårdspersonalen kan tvinga tillbaka respektive ledningar till förhandlingsbordet.

Stå på er!

Kamratligen
Styrelsen, Förbundet Arbetarsolidaritet 2016-11-05