Kommentar till det ”partsgemensamma” lagförslaget gällande strejkrätten

Kommentar till det ”partsgemensamma” lagförslaget gällande strejkrätten. 

Utan att förvånas måste man ändå uppröras – än en gång hugger de stora fackliga centralorganisationerna en kniv i ryggen på de kämpande delarna av arbetarklassen. Samtidigt vill vi påminna om att detta varken är första eller sista gången och att klasskampen fortsätter ändå – oavsett lagstadgad strejkrätt och vad fackförbund gör eller tycker.

Förbundet Arbetarsolidaritet motsätter sig givetvis varje inskränkning av våra rättigheter som arbetare, inklusive strejkrätten. Men vi hyser samtidigt inga illusioner om att det skulle finnas någon annan väg framåt än en kompromisslös arbetarkamp, med eller utan lagstadgad ”rätt”.

Det går inte förbjuda arbetare att strejka!

Klasskamp och Arbetarsolidaritet!

Stöduttalande till Förskoleupproret

Förbundet Arbetarsolidaritet vill härmed rikta vårt fulla stöd till Förskoleupproret för dess kamp för rimliga villkor för de som arbetar i förskolan, och en värdig förskola.

Detta självständiga initiativ av förskolelärare och barnskötare är ett mycket bra exempel på hur vi arbetare kan bli en maktfaktor om vi går samman och höjer våra röster kollektivt. Vi är fullständigt övertygade om att detta är den enda vägen framåt för förändring!

Vi vill också passa på att fördöma de kommuner och enskilda chefer som försökt tysta upproret och förbjuda deras t-shirts på arbetsplatserna – vi arbetare har också yttrandefrihet!

Vi uppmanar alla som vill stötta Förskoleupproret att köpa tröjan och bära den med stolthet. Alla som vill är även välkomna att skicka in bilder på sig bärandes tröjan så publicerar vi dessa och visar tillsammans vårt stöd.

Stötta också gärna Förskoleupprorets lagförslag för bland annat mindre barngrupper och ökad personaltäthet genom att skriva under deras namninsamling här. 

Stå på er i kampen!

För värdiga villkor i förskolan!

Rör inte yttrandefriheten på arbetsplatserna!

Martin Fransén, Ordförande Förbundet Arbetarsolidaritet  2018-05-15

Vägen framåt – Självständig arbetarkamp!

Visst är det bra att Katalys med flera lyfter fram hårda fakta om den skenande ojämlikheten och att lite klassanalys tittar fram i debatten. Och i valtider ska såklart fläsket plockas fram. Samtidigt är allt som vanligt – inget kommer förändras förrän vi själva agerar inne i produktionen, nere på golvet tillsammans med våra arbetskamrater.
Mot parlamentariska illusioner – självständig arbetarkamp är vägen framåt!

Uttalande om regeringens planerade begränsningar av strejkrätten

Som befarat, men samtidigt väntat, så har nu den S-märkta arbetsmarknadsministern Ylva Johansson gått ut med sitt stöd för begränsningar i strejkrätten. Begränsningarna sägs främst gälla möjligheterna att vidta stridsåtgärder på arbetsplatser där kollektivavtal redan finns tecknat med ett annat fack. Den färdiga utredningen som regeringen beställt landar i maj. Anledningen, eller snarare ursäkten för detta beställningsjobb från överklassen, är den segdragna konflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnfyran och APM Terminals. Förutom det rent patetiska i att lägga skulden på Hamnfyran i denna konflikt – de har sammanlagt strejkat åtta timmar och APMT har lockoutat mångdubbelt – så öppnar dessa föreslagna lagändringar upp för förekomsten av gula fack (oseriösa, arbetsköparvänliga fack) med skitvillkor och så kallad avtalshopping där företag kan välja billigare avtal och där andra fack med vettigare avtal hindras strida för att få avtalet på arbetsplatsen. Detta medför sammantaget en rejäl attack på alla arbetares rättigheter.

Detta inser förstås Ylva Johansson och de fackliga toppar som inte opponerar sig, men ändå tycks det vara värt det, allt för att knäcka ett stridbart fack som Hamnarbetareförbundet och bevara den heliga ”svenska modellen” och dess samförståndsanda. En modell som aldrig syftat till att tjäna arbetarklassens intressen, och numer med allt större tydlighet fungerar som ett sätt att successivt bryta ner de landvinningar arbetarklassen genom åren tillskansat sig. Förbundet Arbetarsolidaritet hyser inga illusioner – fackpampar och sossar slåss för sina egna intressen, inte våra. Men då även många av LO:s egna förbund riskerar att drabbas av detta i längden så måste medlemmarna i dessa skapa ett tryck från förbunden emot de förslagna begränsningarna av strejkrätten.

Allt stöd åt Hamnfyran! Rör inte vår strejkrätt!

Martin Fransén
Ordförande
Förbundet Arbetarsolidaritet

Överbetalda clowner höjer pensionsåldern!

Den av riksdagen tillsatta Pensionsgruppen som sedan 20 år härjat fritt med vanligt folks skrala ålders- och garantipensioner har nu kommit fram till den föga förvånande slutsatsen att pensionsåldern successivt måste höjas.

Detta kommer att röstas igenom på bred front i riksdagen. Både sossar och borgare riktar ännu en spark i ryggen på arbetarklassen. Förutom deras fullständigt förkastliga ideologiska princip om att var och en ska jobba ihop sin egen pension – istället för att lösa pensionerna kollektivt – hörs deras mantra om att ”livslängden ökar” och därför måste pensionsåldern höjas.
Det är helt orimligt att stirra sig blind på några års längre livslängd när samtidigt barnadödligheten minskat drastiskt och de siffror de lutar sig emot delvis är tagna innan antibiotikans inträde. Många barn och äldre dog av lite svårare influensor innan 1960. Ingen frågar sig om antalet friska år har ökat. Allra minst den heliga Pensionsgruppen. Utmattningssyndrom, stroke och cancer klättrar raskt nedåt i åldrarna. Dagens pensionssystem präglas av komplicerade konstruktioner som lätt kan uppfattas som dimridåer så den vanliga arbetaren ska förstå så lite som möjligt.
Förbundet Arbetarsolidaritet kan konstatera att denna uppgörelse är ytterligare en attack på den arbetarklass som får vardagen och landet att fungera. Detta kan vi inom byggindustrin, vården, omsorgen och handeln bara förlora på medans den rika överklassen fortsätter sko sig på vår bekostnad, för dom har inte utslitna kroppar vid 45. Eller går in i väggen vid 30.