Stöduttalande

Förbundet Arbetarsolidaritet uttrycker härmed sitt fulla stöd till lokförarna på Stockholms pendeltåg som nu gått i strejk för att pressa arbetsköparna MTR och Stockholms landsting att riva upp beslutet att ta bort tågvärdarna.

Tågarbetarna i Stockholm har under två års tid drivit frågan om att få ha tågvärdarna kvar, vilket är en helt avgörande fråga för både arbetsbelastningen och tillgängligheten och säkerheten för resenärerna. Men nu fanns ingen annan väg kvar och strejken är ett faktum.

Vi uppmanar arbetarkollektiv, fackklubbar och arbetarrörelsens organisationer att ställa sig solidariska med lokförarna. När kapitalet angriper oss arbetare och vår kamp för bättre villkor så måste vi stå upp för varandra, hjälpas åt att bryta isoleringen och visa att vi backar varandra. Sprid information om konflikten, samla in pengar, skriv stödutalanden från din fackklubb, dela flygblad och arrangera stödmanifestationer och möten.

Allt stöd till de kämpande lokförarna!

Sebastian Karlsson
Ordförande
Förbundet Arbetarsolidaritet

Solidaritet med tågarbetarna på pendeln!

Strejken är inne på tredje dagen och har visat på vilken styrka vi har när vi agerar gemensamt. Stödet och solidariteten med de strejkande har varit överväldigande – otroliga 1,5 miljoner har redan samlats in till stödkassan. När når vi 2 miljoner?

Allt stöd åt de strejkande!
För en välfungerande och säker kollektivtrafik för oss alla!

Bankgiro: 418-6482
Swish: 123 699 29 52

Strejk på Stockholmspendeln!

Fredag 14/4 beslutade ett möte med över 150 lokförare på pendeln i Stockholm med stor majoritet att lokförarna på pendeln kommer gå ut i vild strejk måndag 17/4 kl. 03.00.

Strejken kommer pågå i tre dagar och avslutas onsdag 19/4 kl. 23.59.

Krav: Få tillbaka tågvärden i hytt, i säkerhetstjänst, för lokförarnas och resenärernas säkerhet.

Går kravet igenom avbryts strejken.

En strejkkassa har upprättats i samarbete med Förbundet Arbetarsolidaritet. Hjälp till genom att be folk att swisha till 123 699 29 52 eller betala till bankgiro 418-6482, märk betalningen med ”Tågvärd”.

Sebastian Carlsson vald till ny ordförande för Förbundet Arbetarsolidaritet

Förbundet Arbetarsolidaritet höll sin fjortonde kongress lördagen den 17 september i Ludvika. Ny ordförande för förbundet är Sebastian Carlsson, medicinsk sekreterare, från Norrköping som nu tar över stafettpinnen och kommer leda förbundets arbete.

– Vi går mot en hård vinter där hög inflation sammanfaller med avtalsrörelsen. Behovet av en rakryggad och kompromisslös självständig arbetsplatskamp har sällan varit större. Kapitalet kommer som vanligt försöka rulla över kostnaderna på oss i arbetarklassen och vi måste stå emot som en betongvägg, säger Sebastian Carlsson.

På kongressen tackades Gustaf Rutström av för sina år som ordförande. Han har hållit ihop förbundet på ett utmärkt sätt även under pandemin, vilket skapat förutsättningar för att nu intensifiera arbetet.

– Det har varit två fantastiska år där vi fortsatt att hålla den självständiga arbetsplatskampens fana högt. Nu känns det tryggt att lämna över ordförandeklubban, säger Gustaf Rutström, som fortsätter som ordinarie styrelseledamot.

På kongressen beslutades även om kommande års verksamhet. Pristagare för vårt pris Arbetare till Arbetare utsågs också, men kommer att offentliggöras först senare.

Förbundet Arbetarsolidaritet står för en självständig arbetsplatskamp utan lojalitet till politiska partier eller fackförbund. Arbetarklassen måste själv föra sin kamp och inte låta sig hindras av klasslagar och formella strukturer. Har din arbetsplats en konflikt under uppsegling och behöver uppbackning, kontakta oss.