Stöduttalande till Förskoleupproret

Förbundet Arbetarsolidaritet vill härmed rikta vårt fulla stöd till Förskoleupproret för dess kamp för rimliga villkor för de som arbetar i förskolan, och en värdig förskola.

Detta självständiga initiativ av förskolelärare och barnskötare är ett mycket bra exempel på hur vi arbetare kan bli en maktfaktor om vi går samman och höjer våra röster kollektivt. Vi är fullständigt övertygade om att detta är den enda vägen framåt för förändring!

Vi vill också passa på att fördöma de kommuner och enskilda chefer som försökt tysta upproret och förbjuda deras t-shirts på arbetsplatserna – vi arbetare har också yttrandefrihet!

Vi uppmanar alla som vill stötta Förskoleupproret att köpa tröjan och bära den med stolthet. Alla som vill är även välkomna att skicka in bilder på sig bärandes tröjan så publicerar vi dessa och visar tillsammans vårt stöd.

Stötta också gärna Förskoleupprorets lagförslag för bland annat mindre barngrupper och ökad personaltäthet genom att skriva under deras namninsamling här. 

Stå på er i kampen!

För värdiga villkor i förskolan!

Rör inte yttrandefriheten på arbetsplatserna!

Martin Fransén, Ordförande Förbundet Arbetarsolidaritet  2018-05-15

Partille kommun försöker tysta personalen

Arbetare i Partille ville uppmärksamma Förskoleupproret och #pressatläge genom att bära tröjor med upprorets budskap. Partille kommun har nu förbjudit personalen att bära tröjorna under arbetstid.
Många är kritiska och ifrågasätter förbudet men kommunen menar att opinionsbildning inte får ske under arbetstid.

#pressatläge gav 1600 berättelser från förskolan

Igår skrev vi kort om Förskoleupproret (@forskoleupproret) och om deras planerade släpp av berättelserna från #pressatläge.

Sedan några timmar tillbaka ligger det 689 sidor långa dokumentet, med både korta och långa berättelser som skildrar verkligheten i förskolan, ute för läsning och nedladdning:
https://drive.google.com/open?id=1AFtniJWhUwAmvVl6qXCVo6yLZKPw67J7

Om berättelserna skriver Förskoleupproret: – På mindre än en månad fick Förskoleupproret in ca 1600 berättelser. De är nu sammanställda och släpps härmed offentligt.

Läs! Låt dig beröras av personliga, nära berättelser från en stolt professionell, yrkeskår. Låt dig svepas med in i förskolans värld som på allt för många förskolor runt om i landet är krisartad.

Förskoleupproret ska släppa berättelser från förskolan

Vi har tidigare rapporterat om Förskoleupproret som drogs igång 2013 av förskollärarna Anki Jansson och Malin Hörlin. Idag har denna grupp runt 20 000 medlemmar på sociala medier.

Den 27 december startade dom initiativet #pressatläge, och under den hashtagen har 1 500 berättelser från förskolan kommit in från sociala medier och via deras formulär. Imorgon, måndag 19 mars, lämnar de över berättelserna till lärarfacken. Berättelserna speglar personal och barnens verklighet, om bland annat hur dåligt både personal och barn mår av de stora barngrupperna som idag blivit norm.

Berättelserna handlar om hur dåligt både barn och personal mår av att barngrupperna är för stora, egen stress, barn som blir stressade, tid som tas från barnen för att istället städa, laga mat, diska eller andra arbetsuppgifter som inte tillhör yrket.

Skolverket har idag riktlinjer och rekommendationer över hur stora barngrupperna får vara beroende på barnens ålder.
Eftersom riktlinjerna sällan följs, och barngrupperna ofta är betydligt större än vad som rekommenderas, kräver nu Förskoleupproret en lagstiftning med maxtak för barngrupperna, bättre arbetsmiljö, mer personal samt reglerad planeringstid.

Källor och mer information:

Förskoleupprorets hemsida
https://forskoleupproret.weebly.com

Facebooksida för Förskoleupproret
https://www.facebook.com/forskoleupproret/

Diskussionsgrupp för Förskoleupproret
https://www.facebook.com/groups/forskoleupproret/

Läs mer om barngruppers storlek
https://www.skolverket.se/skolformer/forskola/barngruppens-storlek-1.248999

Förskollärare kräver maxtak för barngrupper
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskoleuppropet-kraver-maxtak-for-barngrupper

Förskollärare berättar: ”Jag har hand om elva stycken treåringar själv”
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskolelarare-berattar-jag-tog-hand-om-elva-stycken-trearingar-sjalv

Förskollärare har fått nog

I en insändare till Nya Wermlands-Tidningen skriver förskoleläraren Iréne Hoseason  angående Förskoleupproret som engagerat förskolelärare i hela Sverige.

Den 26:e maj anordnas det manifestationer runt om i landet för förskollärare. De menar att dagens situation för barnen innebär en strukturell misshandel och nu har de fått nog och vägrar att hålla tyst längre. Iréne uppmanar alla berörda att gå samman och engagera sig samt kontakta berörda politiker med flera.

Förskolelärare, se facebookgruppen Förskoleupproret för mer information.

Insändaren: Förskollärare har fått nog