Stridsfonden rekordstor när Förbundet Arbetarsolidaritet höll sin 15:e kongress

Förbundet Arbetarsolidaritet höll sin femtonde kongress lördagen den 16 september, för ökad tillgänglighet denna gång digitalt. Sebastian Carlsson fick förnyat förtroende som förbundets ordförande efter ett starkt verksamhetsår där insamlingen till pendeltågsstrejken nått nästan 1,9 miljoner kronor.

– Årets höjdpunkt ur ett klasskampsperspektiv var lokförarnas strejk. Samarbetet och insamlingen fortsätter nu under hösten då de rättsliga efterspelen av strejken inom kort ska tas i Arbetsdomstolen, säger Sebastian Carlsson.

I början av april beslutade ett möte med över 150 lokförare på pendeln i Stockholm om vild strejk. Strejken pågick i tre dagar, 17-19 april. Kravet var att få tillbaka tågvärdarna, en absolut nödvändighet för att upprätthålla såväl tillgängligheten som lokförarnas och resenärernas säkerhet. En strejkkassa upprättades då i samarbete mellan lokförarna och förbundet och gensvaret på lokförarnas kamp var massivt.

Under verksamhetsåret har även ett möte hållits med Solidariska byggare – Stockholms byggsyndikat av SAC som tilldelades förra årets pris Arbetare till Arbetare för att framgångsrikt ha organiserat migrantarbetare inom byggbranschen och konsekvent tagit strid för sina medlemmar.

Under kongressen firades framgångarna samtidigt som flera beslut togs om det fortsatta arbetet att stötta stridbar arbetsplatskamp. Bland annat kommer mer propaganda för Stridsfonden att tas fram.

Kongressen beslutade även om årets vinnare av förbundets pris Arbetare till Arbetare. Pristagare kommer att offentliggöras inom kort.

Förbundet Arbetarsolidaritet står för en självständig arbetsplatskamp utan lojalitet till politiska partier eller fackförbund. Arbetarklassen måste själv föra sin kamp och inte låta sig hindras av klasslagar och formella strukturer. Har din arbetsplats en konflikt under uppsegling och behöver uppbackning, kontakta oss.