Kallelse till Förbundet Arbetarsolidaritets tionde kongress

Kongressavgiften ligger på  100 kr. Skriv ditt namn som meddelande och betala till förbundets Plusgirokonto: 51 57 65-6. Beslut om kongressavgifter togs vid kongressen 2016 och dessa kommer att användas till att utjämna resekostnader.

Skicka in din anmälan så snart som möjligt till info@arbetarsolidaritet.org. Till samma adress kan även matpreferenser eller behov av sovplats anmälas. Det går också bra att använda formuläret nedan.

Vi ses på kongressen!

Styrelsen, Arbetarsolidaritet