•  

 • Sök på sidan


  Medlemskap

  Som medlem i förbundet Arbetarsolidaritet får du tillgång till det interna medlemsforumet, regelbunden information och medlemsutskick, rösträtt på kongress, möjlighet att ta förtroendeuppdrag, delta i förbundsaktiviteter, vara aktiv i lokalgrupp och så vidare. Medlemskapet kostar 300 kr per verksamhetsår. Vill man bli medlem ansöker man enkelt genom formuläret på vår hemsida. Ansökan beviljas sedan av förbundsstyrelsen. Betalning sker till plusgiro 515765-6.

  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!