•  

 • Sök på sidan


  Överbetalda clowner höjer pensionsåldern!

  Den av riksdagen tillsatta Pensionsgruppen som sedan 20 år härjat fritt med vanligt folks skrala ålders- och garantipensioner har nu kommit fram till den föga förvånande slutsatsen att pensionsåldern successivt måste höjas.

  Detta kommer att röstas igenom på bred front i riksdagen. Både sossar och borgare riktar ännu en spark i ryggen på arbetarklassen. Förutom deras fullständigt förkastliga ideologiska princip om att var och en ska jobba ihop sin egen pension - istället för att lösa pensionerna kollektivt - hörs deras mantra om att "livslängden ökar" och därför måste pensionsåldern höjas.
  Det är helt orimligt att stirra sig blind på några års längre livslängd när samtidigt barnadödligheten minskat drastiskt och de siffror de lutar sig emot delvis är tagna innan antibiotikans inträde. Många barn och äldre dog av lite svårare influensor innan 1960. Ingen frågar sig om antalet friska år har ökat. Allra minst den heliga Pensionsgruppen. Utmattningssyndrom, stroke och cancer klättrar raskt nedåt i åldrarna. Dagens pensionssystem präglas av komplicerade konstruktioner som lätt kan uppfattas som dimridåer så den vanliga arbetaren ska förstå så lite som möjligt.
  Förbundet Arbetarsolidaritet kan konstatera att denna uppgörelse är ytterligare en attack på den arbetarklass som får vardagen och landet att fungera. Detta kan vi inom byggindustrin, vården, omsorgen och handeln bara förlora på medans den rika överklassen fortsätter sko sig på vår bekostnad, för dom har inte utslitna kroppar vid 45. Eller går in i väggen vid 30.


  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!