•  

 • Sök på sidan


  Stöduttalande till undersköterskorna

  Förbundet Arbetarsolidaritet vill härmed uttrycka vårt fulla stöd till undersköterskorna i Västerås som protesterar emot kommunens försök att snuva dem på deras rättmätiga löneökningar samt till de som organiserar sig genom uppropet ”Vi som backar uskorna”. Nu är det upp till kommunal i Västerås att inte lägga sig gällande denna fråga!
  Förbundet är även redo att stötta på det sätt de berörda uskorna och uppropet önskar.

  Styrelsen, Förbundet Arbetarsolidaritet 2016-06-30


  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!