•  

 • Sök på sidan


  Flygbladsutdelningar på flera orter

  I samband med högtidlighållandet av Workers memorial day i april så lanserade som bekant förbundet en kampanj om dödsfallen och arbetsrelaterade sjukdomar till följd av det hårt uppskruvade arbetstempot och underbemanningen på arbetsplatserna. Det för kampanjen framtagna flygbladet “Dör vi av att arbeta?”, och andra av förbundets flygblad såsom information om Stridsfonden och om problemen och kampen inom vårdsektorn, har sedan under våren spridits av medlemmar i bland annat Malmö, Trelleborg, Svedala, Uppsala och Västerås.

  Vill du också sprida vårt material på din arbetsplats eller i ditt bostadsområde? Kontakta oss!

  Kontakt kan tas via mailadressen info@arbetarsolidaritet.org. Det går också bra att skicka ett meddelande via facebookgruppen på följande adress: https://facebook.com/arbetarsolidaritet/


  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!