•  

 • Sök på sidan


  1 maj i Västerås

  Under dagen har Västerås lokalklubb befunnit sig i stadens centrala delar, och har bland annat delat ut det nytryckta flygbladet "Döden på arbetet".

  Flygbladet finns publicerat på Facebook.


  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!