•  

 • Sök på sidan


  Arbetare till Arbetare: Bussförare och deras förening prisas

  Förbundet Arbetarsolidaritet bjuder in till en eftermiddag på Viktoriahuset i Göteborg där det årliga priset Arbetare till Arbetare kommer att delas ut. 2015 års pris tillfaller stadens bussförare och den förening, Sveriges Förenade Bussförare, ett antal av dem bildat och organiserat sig inom. Föreningen mottar även prissumman på 10 000 kr.

  När en bussförare i Göteborg förra året brottades ner av kontrollanter var det många andra bussförare som samlades och gick ut till stöd för sin arbetskamrat. Förarnas rop efter bättre arbetsförhållanden och för solidaritet hördes i hela staden. Denna händelse blev startskottet för bildandet av Sveriges Förenade Bussförare, en förening där arbetarna tagit makten och på sina egna premisser kan bestämma vilka frågor som ska drivas och hur deras gemensamma intressen ska tillvaratas.

  - Dessa bussförare är ett föredöme och deras handlingar inspirerar inte bara för andra anställda inom kollektivtrafiken utan alla oss arbetare som tror på rättvisa. Kollektiv självorganisering utanför de traditionella fackliga strukturerna, som kan visa sig otillräckliga eller motarbetande, är också något fler borde inspireras av, säger Sebastian Carlsson, förbundsordförande Arbetarsolidaritet.

  Arbetare till Arbetare är Förbundet Arbetarsolidaritets årliga pris som delas ut till arbetsplatskollektiv och radikala arbetare som på något sätt har flyttat fram arbetarklassens positioner och inspirerat andra i sin kamp.

  Prisutdelningen kommer ske lördagen den 6 februari klockan 14:00 i Viktoriasalen på Viktoriahuset i Göteborg. Där kommer representanter från Sveriges Förenade Bussförare mottaga priset ifråga. De kommer även att berätta om deras arbete. Därefter kommer det finnas tid för frågor och diskussion.

  Tid: Lördag 6 februari kl 14:00.
  Plats: Viktoriasalen, Viktoriahuset. Linnegatan 21, Göteborg.


  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!