•  

 • Sök på sidan


  Stöduttalande till strejkande byggnadsarbetare i Göteborg

  Förbundet Arbetarsolidaritet uttrycker härmed vårt fulla stöd till de strejkande polska byggnadsarbetarna på företaget Pilgrim i Göteborg.

  Många utländska arbetare i Sverige utnyttjas brutalt av arbetsgivare med bland annat långt mycket lägre löner. Många av dem bor även under mycket påfrestande förhållanden då de vistas här. I detta fall nöjer sig arbetsgivaren inte med detta utan har även underlåtit att betala de sociala avgifter och skatter som de är skyldiga att betala.

  Arbetarna på byggföretaget Pilgrim som jobbar på Johanneberg Science Park har nu fått kravbrev från kronofogden för obetalda skatter, i protest har de nu gått ut i vild strejk. Vi anser att dessa arbetares protester är fullt legitima och att det är en självklarhet att solidarisera sig med dem vilket vi även uppmanar resten av arbetarklassen och allmänheten att göra.

  Klasskamp och arbetarsolidaritet,

  Förbundet Arbetarsolidaritet genom

  Sebastian Carlsson,
  Förbundsordförande


  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!