•  

 • Sök på sidan


  Uttalande om regeringens planerade begränsningar av strejkrätten

  Uttalande om regeringens planerade begränsningar av strejkrätten (2018-01-05)

  Som befarat, men samtidigt väntat, så har nu den S-märkta arbetsmarknadsministern Ylva Johansson gått ut med sitt stöd för begränsningar i strejkrätten. Begränsningarna sägs främst gälla möjligheterna att vidta stridsåtgärder på arbetsplatser där kollektivavtal redan finns tecknat med ett annat fack. Den färdiga utredningen som regeringen beställt landar i maj. Anledningen, eller snarare ursäkten för detta beställningsjobb från överklassen, är den segdragna konflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnfyran och APM Terminals. Förutom det rent patetiska i att lägga skulden på Hamnfyran i denna konflikt - de har sammanlagt strejkat åtta timmar och APMT har lockoutat mångdubbelt - så öppnar dessa föreslagna lagändringar upp för förekomsten av gula fack (oseriösa, arbetsköparvänliga fack) med skitvillkor och så kallad avtalshopping där företag kan välja billigare avtal och där andra fack med vettigare avtal hindras strida för att få avtalet på arbetsplatsen. Detta medför sammantaget en rejäl attack på alla arbetares rättigheter.

  Detta inser förstås Ylva Johansson och de fackliga toppar som inte opponerar sig, men ändå tycks det vara värt det, allt för att knäcka ett stridbart fack som Hamnarbetareförbundet och bevara den heliga "svenska modellen" och dess samförståndsanda. En modell som aldrig syftat till att tjäna arbetarklassens intressen, och numer med allt större tydlighet fungerar som ett sätt att successivt bryta ner de landvinningar arbetarklassen genom åren tillskansat sig. Förbundet Arbetarsolidaritet hyser inga illusioner - fackpampar och sossar slåss för sina egna intressen, inte våra. Men då även många av LO:s egna förbund riskerar att drabbas av detta i längden så måste medlemmarna i dessa skapa ett tryck från förbunden emot de förslagna begränsningarna av strejkrätten.

  Allt stöd åt Hamnfyran! Rör inte vår strejkrätt!

  Martin Fransén
  Ordförande
  Förbundet Arbetarsolidaritet


  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!