•  

 • Sök på sidan


  Stöduttalande för järnvägsarbetarnas strejk

  Förbundet Arbetarsolidaritet uttrycker vårt fulla stöd till SEKO och de strejkande järnvägsarbetarna i konflikten med Veolia. Veolias strävan att byta fasta heltider mot osäkra, ofrivilliga deltider är ett försök att dumpa villkoren som aldrig kan accepteras.

  Veolias agerande måste samtidigt ses mot bakgrunden av den sjuka upphandlingspolitiken där avtalsdumpning driver fram dessa huvudlösa nedskärningar på bekostnad av såväl resenärer som tågpersonal. Förskjutningen av fasta anställningar med heltid mot tillfälliga anställningar och deltider är även en tendens som drivs av arbetsköpare som det ligger i alla arbetares intresse att motarbeta. Där för är er kamp så viktig!

  Förbundet Arbetarsolidaritet vill även särskilt lyfta fram alla de järnvägsarbetare som snackat sig samman och drivit opinion mot Veolias agerande bl a genom bloggen ”Öresundstågsbloggen” och på så sätt fått hela arbetarkollektivet på fötter. Ni har tydligt visat vilken kraft vi har om vi går samman!

  Klasskamp och arbetarsolidaritet,

  Linda Kreuzinger, förbundsordförande.

  Göteborg, 2014-06-03.  Namn:
  E-post:

  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!