•  

 • Sök på sidan


  Stridbar livsmedelsarbetare prisas

  Stridsfondens pris Arbetare till Arbetare 2012 tilldelas livsmedelsarbetaren Frances Tuuloskorpi för återkommande projekt som sprider idéer och praktiska metoder kring den gräsrotsfackliga och självständiga arbetsplatskampen. Prissumman på 10 000 kronor kommer att delas ut vid ett offentligt möte på ABF-huset i Stockholm 13 oktober.


  Bild: Årets pristagare av Arbetare till Arbetare, Frances Tuuloskorpi.

  Förbundet Arbetarsolidaritet har på sin fjärde kongress i Malmö beslutat att Stridsfondens årliga pris, Arbetare till Arbetare, skall tilldelas Frances Tuuloskorpi.

  Frances Tuuloskorpi tilldelas priset för att hon genom ständigt återkommande projekt, föredrag, bokutgivningar, arbetsplatstidningar, teater och artiklar sprider idéer och praktiska metoder kring den gräsrotsfackliga och självständiga arbetsplatskampen.

  Frances Tuuloskorpi har under flera år varit drivande i nätverket ”Folkrörelselinjen” och hon har skapat en viktig plattform för erfarenhetsutbyte och diskussion kämpande arbetare emellan.
  -Den självständiga arbetsplatskampen, där vi arbetare själva tar kampen, är aktuellare än någonsin. Många upplever idag att facket är tandlöst, inte kan eller vill agera av olika anledningar.
  - Att sluta sig samman på arbetsplatsen och ta kampen utanför de vanliga fackliga strukturerna är då vägen framåt för arbetarklassen, säger Förbundet Arbetarsolidaritets ordförande Andrée Kjellström.

  Folkrörelselinjen publicerar också texter kring praktisk arbetsplatskamp. År 2010 gav man ut en antologi, Hopsnackat, med 35 korta berättelser om hur man kämpar på sina arbetsplatser. Boken har sedan dess också gjorts tillgänglig som ljudbok och e-bok för fri nedladdning och nått ut till många arbetare.

  Frances Tuuloskorpi har dessutom varit en flitig organisatör och aktivist på de egna arbetsplatserna. Tillsammans med arbetskamrater har hon omsatt idéerna om arbetsplatskamp i praktiken och tagit strid genom aktioner och strejker.
  -Denna kamp har visat kollektivets styrka och varit en stor inspirationskälla för många andra som kämpar på jobbet, säger Andrée Kjellström.

  Priset ”Arbetare till Arbetare 2012” kommer lördag 13 oktober kl 14.00 traditionsenligt att delas ut vid ett offentligt möte på ABF-huset (Beskowsalen) i Stockholm. Priset är på 10 000 kronor.


  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!