•  

 • Sök på sidan


  Workers Memorial Day

  Idag är det Arbetarnas minnesdag, Workers Memorial Day. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att 55 arbetare dödades på sina arbetsplatser under 2017, tio fler än året innan, och hittills i år har 10 arbetare dött på sina jobb. Död till följd av arbetsrelaterade sjukdomar är inte inräknade. Om så varit fallet hade antalet döda kunnat räknas till över tusen årligen.

  I dagarna har Förbundet Arbetarsolidaritet publicerat ett antal informationsbilder om hur vi tänker kring detta, och framförallt hur man kan råda bot på det!

  I morse tog sig delar av Västerås lokalklubb ut till de centralare delarna av staden för att sätta upp två enklare minnesplatser. Detta för att uppmärksamma och lyfta frågan om döden på arbetet.

  Minns de dödade - Kämpa med de levande!


  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!