•  

 • Sök på sidan


  Förbundet Arbetarsolidaritets fjärde kongress

  Första lördagen i september, 1 september, höll förbundet traditionsenligt sin årliga kongress. Kongressen arrangeras i år av Arbetarsolidaritet Malmö och samlade medlemmar från lokalklubbar runt om i hela landet. Förutom beslut om förtroendeposter och Arbetare till arbetares pristagare så avhandlades ett antal motioner med syfte att utveckla förbundet.  Efter en gemensam frukost sattes mötet igång och under förmiddagen behandlades bland annat verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Av dessa framkom att förbundet, trots att det varit ett år av relativt låg konfliktnivå i landet, haft en jämn ström av aktiviteter i princip varje månad under verksamhetsåret. Diverse insamlingar till Stridsfonden, flygbladsutdelningar, olika öppna möten av de olika lokalklubbarna samt Stöduttalanden och kontakter tagna av styrlesen med olika arbetarkollektiv är exempel på dessa aktiviteter. Utbetalningar som gjorts från Stridsfonden detta år har gått till Läkerolarbetarna i Gävle, till den av organsierat kriminella hotade syndikalistiska fackrepresentanten och till 2011 års Arbetare till arbetare.

  Efter en generös lunchbuffé avhandlades motioner samt tillsattes medlemmar av styrelse och de olika arbetsgrupperna och utskotten. Målaren Andree Kjellström från Uppsala fick förnyat förtroende som förbundets ordförande. Bland de motioner som antogs kan nämnas en billigare form av stödmedlemskap, att förbundet våren 2013 ska ordna ett större arrangemang kring ”Workers Memorial Day” 28 april och att den framtidskonferens som hölls våren 2012 också ska bli ett årligt återkommande arrangemang i form av en ”Strategikonferens” i mitten av verksamhetsåret. Årets Arbetare till arbetare-pris beslutades gå till livsmedelsarbetaren Frances Tuuloskorpi för återkommande projekt som sprider ideér och praktiska metoder kring kampen på arbetsplatserna.

  Kongressen avslutades med att deltagarna unnade sig en bit god mat och dryck på ett närbeläget etablissemang. En lång dag av givande diskussioner kunde så avslutas i positivt gemyt och med tillförsikt inför det kommande året. Hela dagen genomsyrades av en positiv anda och vi är många som hoppas att vi under året kan knyta än fler kontakter med stridbara arbetare och där så behövs understödja dessa. Den självständiga arbetsplatskampen behövs


  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!