•  

 • Sök på sidan


  Förbundets framtidskonferens i Uppsala

  12-13 maj höll Förbundet Arbetarsolidaritet sin första framtidskonferens. Förbundet har funnits sedan 2009 och efter tre år är det nu dags att ytterligare flytta fram positionerna. Under två dagar i Uppsala diskuterades förbundets framtidsfrågor, bland annat hur vi ska fokusera förbundets verksamhet, bevaka konflikter, men också vad vi kan göra för att attrahera fler kvinnor till förbundet.

  Lördagsmorgonen började med drop in-frukost för långväga medlemmar. Därefter startade det första av lördagens fyra diskussionsblock. I mindre grupper och sedan i helgrupp diskuterades under första dagen bland annat förbundets kärnverksamhet - självständig arbetsplatskamp och Stridsfonden - men också medlemsstrategier och rekrytering, mötesrutiner, propaganda, och hur vi själva kan kämpa på våra egna arbetsplatser.

  Många bra diskussioner hölls och alla närvarande medlemmar bidrog med många synpunkter. För några nya medlemmar var detta det första tillfället de träffade personer utanför lokalgrupperna. Det var därför extra roligt att träffa och lära känna dem. Bland de viktigaste diskussionerna under dagen var propagandans utformning och hur vi ska bredda rekryteringen och ta hand om nya medlemmar.

  Efter en ambitiös men rolig och givande dag, var det framåt sjutiden dags för mat och dryck. Därefter fortsatte kvällen med umgänge och fler diskussioner på en av Uppsalas pubar.

  Sedan starten 2009 har förbundet genomfört en hel del som vi är stolta över. Stöd har utbetalats till en rad kämpande arbetarkollektiv och många goda kontakter har knutits. Lokalklubbar har startats på flera orter runt om i landet och genom ihärdigt arbete av förbundets medlemmar har en ansenlig summa samlats in till Stridsfonden, till dags dato 154 484 kronor. Propaganda har spridits till tusentals arbetare. Vi har bland annat också stöttat de hårt utnyttjade bärplockarna i Särna med praktisk solidaritet, vilket innebar vår största insamling och stödinsats hittills med över 30 000 kronor.

  Samtidigt har antalet öppna konflikter sedan dess har legat på en historiskt låg nivå. Två-årsperioden 2010 och 2011 var tillsammans de två konfliktfattigaste åren så långt tillbaka som Medlingsinstitutets statistik sträcker dig, det vill säga från 1965. Det kan jämföras med snittet på över hundra vilda strejker per år under 1970- och 80-talen. I Europa har dock senaste åren varit allt annat än lugna och kampen mellan de rika och arbetarklassen har skärpts. Förbundet tänker vara redo när det brakar loss även i Sverige, och fram till dess göra vårt bästa för att sprida idéerna om självständig arbetsplatskamp, det vill säga kamp utanför fackets och partiers kontroll. Vi tänker också göra vårt bästa för att stödja sådan kamp ekonomiskt genom Stridsfonden. (För närvarande finns det strax över 90 000 kronor i fonden.)

  Under söndagen sammanfattades lördagens många diskussioner och huvudpunkterna som framförts sammanfattades till ett kort diskussionsdokument från konferensen.

  Förbundet är nöjt med en bra konferens och blickar nu framåt. Tendenser på ökat motstånd på arbetsplatserna kan skönjas och nya medlemmar droppar hela tiden in i förbundet. Är du en knegare som fått nog, välkommen med i kampen du också!  Namn:
  E-post:

  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!