•  

 • Sök på sidan


  Full fart framåt i Norrköping

  Lördag 17 September samlades medlemmarna i det nybildade Arbetarsolidaritet Norrköping i arbetarområdet Marielund för att sprida förbundets flygblad. Cirka 300 hushåll nåddes av vårt budskap när trapporna i höghusen betades av.

  Detta är en av de första utåtriktade aktiviteter som lokalklubben tar sig för och den kommer följas av fler aktiviteter och arrangemang under hösten. Bland annat planeras det för en stödfest till Stridsfonden och fler flygbladsutdelningar, parat med det vanliga arbetet för att stödja kämpande arbetare i vårt närområde.  Namn:
  E-post:

  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!