Det blir inget nytt huvudavtal

Förhandlingarna som pågått mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv om ett nytt huvudavtal har brutit samman.

I ett års tid har förhandlingarna pågått om ett nytt huvudavtal där försämringar i arbetarnas konflikträtt och anställningsskydd varit den stora knäckfrågan. LO:s förhandlingsdelegation har kritiserats hårt från de egna leden då de nyligen lade fram ett förslag till Svenskt Näringsliv innehållandes en rad försämringar för sina egna medlemmar. Fackpamparna i LO:s delegation kunde bl.a. tänka sig att begränsa konflikträtten på en rad punkter för att blidka arbetsgivarna och få till stånd ett nytt samarbetsavtal i samma anda som Saltsjöbadsavtalets klassförräderi. Svenskt Näringsliv ville givetvis ha ännu fler försämringar vad det gällde arbetarnas rättigheter och valde att förkasta förslaget.

ABB:s VD tjänade 146,5 miljoner

ABB ser gärna att arbetarna går med på lönesänkningar samtidigt som man gav förra årets nytillträdda VD en lönehöjning med närmare 70 miljoner.

Efter lönesänkarfacket IFMetalls svekuppgörelse med arbetsgivarna, hörs från alla möjliga håll hot och krav på att arbetarna skall sänka eller frysa sina löner för att inte riskera att bli uppsagda.VD:n för industrikoncernen ABB har dock ingen lust att dra åt svångremmen för sin personliga del. Under 2008 fick Joseph Hogan ut hela 146,5 miljoner kronor i lön och ersättning, en 50 procentig höjning av lönen jämfört med vad hans företrädare hade.

Handels varslar om strejk i Knivsta

Handelsanställdas förbund har varslat om strejk på frukt- och blomleverantören Företagsväxter i Knivsta utanför Uppsala.

Enligt facket ligger de anställdas ingångslöner flera tusen kronor under miniminivån, och de får ingen övertidsersättning. Företaget vägrar att teckna kollektivavtal. Om företaget fortsätter att säga nej tas alla Handelsmedlemmar på arbetsplatsen ut i strejk 19 mars.
På företaget finns 25 anställda inom Handels avtalsområde. De flesta är med i facket, förutom de som jobbar extra. Främst jobbar de med att packa och köra fruktkorgar till arbetsplatser. Förutom det levererar och underhåller de växter som olika företag hyr eller köpt av Företagsväxter.

En anställd på företaget, som vill vara anonym, säger att personalen länge velat ha kollektivavtal och bättre arbetsvillkor.
– Lönerna är dåliga, övertid ersätts bara med komp timme för timme, och arbetsmiljön är dålig, säger den anställde.

På Företagsväxters hemsida skryter man om bästa kreditvärdighet och om att företaget aldrig har tagit något lån. Uppenbarligen har företaget heller aldrig betalat ut anständig lön till de anställda vilket nu kan bli väldigt kostsamt både på det ena och andra sättet.

Centerpartist utpressar kommunalarbetare

Ett Centerpartistiskt kommunalråd vill att alla kommunalarbetares löner skall frysas för att rädda underskottet i kommunens ekonomi

Kommunalrådet och tillika Centerpartisten Elisabeth Peltola i Älmhult har i värsta utpressningsstil gjort ett utspel om att frysa de kommunanställdas löner för att rädda kommunens ekonomi.
Hon hänvisar givetvis till den svekuppgörelse som fackförbundet IF Metall gjort med arbetsgivarna. Elisabeth Peltola vill frysa lönerna på 2008 års nivå för att som hon säger, ”undvika att tvingas höja skatter eller att säga upp personal”. Att höja skatterna för att täcka kostnaderna är givetvis inget för Elisabeth Peltola då detta skulle betyda att även överklassen fick vara med och betala den småländska kommunens underskott.
Kommunals ordförande Ylva Thörn säger i ett pressmeddelande att några frysta löner aldrig kommer att accepteras.

Metall hugger industriarbetarna i ryggen

I ett pressmeddelande reagerar Malmö Industriarbetarsyndikat skarpt på IFMetalls lönesänkningsstrategi

Pressmeddelande: IFMetall hugger industriarbetarna i ryggen
Malmö industriarbetarsyndikat 3 mars 2009

Den 2 mars tecknade IFMetall ett permitteringsavtal som gör det möjligt att lokalt sänka lönerna 20 procent.
Malmö industriarbetarsyndikat av SAC – Syndikalisterna anser att permitteringsavtalet hugger industriarbetarna i ryggen. IF Metall och Teknikföretagen, Industri- och kemigruppen samt Metallgruppen tecknade den 2 mars ett permitteringsavtal som gör det möjligt att lokalt sänka lönerna 20 procent.

– Permitteringsavtalet som har tecknats går ut på att Teknikföretagarna får sänka industrilönerna med upp till 20 %. Den tid som dessa 20 % motsvarar i arbetstid skall arbetarna antingen tvingas att arbeta med 80 % av lönen eller tvingas in i på obetalda företagsutbildningar. Alltså kommer en industriarbetare i praktiken jobba 100 % men permitteringsavtalet kallar 20 % av tiden för utbildning. Samtidigt som Volvo vill höja bonusarna för de 250 högsta cheferna accepterar IF Metall en sänkning av alla industriarbetares löner. Industriarbetarna får betala kriskalaset. Därigenom har IF Metall förrått och huggit Sveriges industriarbetarna i ryggen, säger Dan Zylenski, ombud för fackföreningen Malmö industriarbetarsyndikat av SAC syndikalisterna.

Malmö industriarbetarsyndikat av SAC är en fackförening inom SAC syndikalisterna som organiserar medlemmar på verkstäder, fabriker och tryckerier .

Malmö industriarbetarsyndikat av SAC