•  

 • Sök på sidan


  Stöduttalande till järnvägsarbetarna på Veolia

  Förbundet Arbetarsolidaritet vill här med visa vårt fulla stöd till de varslade järnvägsarbetarna och dess organisering mot Veolia genom bloggen Trött på Veolia.

  Veolias agerande för att byta fasta heltider till otrygga deltidsanställningar riskerar att "lägga ribban" inte bara inom denna bransch och måste kraftfullt fördömas. Samtidigt är detta bara toppen på isberget i en totalt urspårad järnvägspolitik med vansinniga upphandlingar och ständiga "besparingar" som följd. Just därför är er kamp så imponerande och nödvändig!

  Vi stödjer er och ställer oss bakom era krav! Stå på er!

  Klasskamp och arbetarsolidaritet - Förbundet Arbetarsolidaritet


  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!