•  

 • Sök på sidan


  Stöduttalande till arbetarna på Överums Fönsterfabrik! 14/9 - 2011

  Vi i Förbundet Arbetarsolidaritet vill härmed skicka våra fulla sympatier till arbetarna på Överrums Fönsterfabrik.  Det är med tungt hjärta som vi ser fler och fler företag som faktiskt går med vinst, och då ofta stora sådana, läggas ned av vinsthungriga företagskoncerner. Företag som utan respekt för arbetarnas hårda slit och lojalitet hänsynslöst kastar ut anställda till en otrygg framtid i ett Sverige där högervindarna blåser kallare än till och med under den ekonomiska krisen på 90-talet.

  Sämre A-kassor, löjliga anställningsformer och ett bristande socialt skyddsnät är bara några få av många konsekvenser i ett samhälle där de rika blir rikare och de fattiga ännu fattigare. Allt till följd av dagens ekonomiska klimat där företag tillåts härja fritt. Och detta oavsett hur det drabbar arbetare, deras familjer, eller hela samhällen I sådana situationer, när dessa stora, rika,koncerner agerar på det här sättet som de gjort i Överrum hoppas vi och tror på att ni arbetare vägrar stå med mössan i hand och se hur de tar pengarna och går, med bara tunga minnen för er att bära.

  Det är därför i största solidaritet och med ett löfte om att hjälpa till i den mån det går som vi hoppas att ni står enade framöver och kämpar er till en rejäl ersättning för det svinaktiga beteendet som Inwido har uppvisat. Ett beteende de inte bara nu utan också i fortsättningen kommer uppvisa, på andra fabriker, om inte vanliga arbetare ryter till. Vi hoppas och tror därför att ni kan tvinga Inwido till att faktiskt betala åtminstone en del av vad ni faktiskt förtjänar. En ersättning som minst borde vara tre årslöner till varje anställd men förhoppningsvis ännu mer. Det är ni som byggt företaget och det är ni som producerat deras vinster.

  Om världen vore rättvis skulle inte en krona gå till dessa riskkapitalister som nu smiter med era pengar och försätter era familjer inför en osäker framtid. Men för att få till stånd en sådan rättvisa måste vi alla, oavsett vars vi nu jobbar, kämpa hårt mot sådant här ocker. Vi önskar er därför med hela vårat hjärta lycka till i er kamp för ert faktiska värde och vad ni än möter i framtiden så skall ni veta att ni långt ifrån är ensamma att se det här för det svineri det är. Nog är nog, låt dem betala!

  Låt nedläggningen kosta! Ni förtjänar det!

  Förbundet Arbetarsolidaritets styrelse
  Andree Kjellström - Uppsala, Sebastian Carlsson - Norrköping, Ulf Johansson - Malmö. Stellan Elebro - Umeå, Jonas Karlsson - Uppsala, Adrian Madden - Göteborg, Kenneth Hellman - Stockholm"


  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!